Wczytywanie...

 
Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne

prawidłowo dobrane ubezpieczenie uchroni Twoje gospodarstwo przed poważnymi stratami finansowymi.

Specjalnie skonstruowane ubezpieczenia dla Rolników pozwolą na ochronę Twoich budynków, plonów i maszyn.

OC ROLNIKA

OC rolnika to podstawowe ubezpieczenie, które (podobnie jak w przypadku budynków gospodarczych) jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które posiadają gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 hektar. Jak każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dotyczy ono szkód spowodowanych przez działalność osoby objętej polisą. Jego przymusowy charakter umotywowany jest w podobny sposób, jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych. Działalność rolnicza powoduje duże ryzyko wystąpienia szkód określonego rodzaju, a wymagane zadośćuczynienie niejednokrotnie przekracza zdolności finansowe rolnika. To powoduje, że i dla niego taka forma zabezpieczenia jest bardzo przydatna.

Ubezpieczenie OC dotyczy rolnika, jak i osób zatrudnionych w jego gospodarstwie. W przypadku uszkodzenia ciała, które będzie miało związek z prowadzoną działalnością, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie poszkodowanej osobie trzeciej.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW

Zakres tego ubezpieczenia zależy od wyboru konkretnej opcji. Podstawowa jego forma jest obowiązkowa, kiedy powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 hektar. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to wyłącznie podstawowa ochrona i zabezpiecza przed skutkami zdarzeń losowych, takimi jak:

 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • piorun
 • eksplozja
 • obsunięcie ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego

OCHRONA UPRAW

Ubezpieczenie upraw jest w Polsce coraz bardziej popularne i wielu rolników decyduje się na taką formę zabezpieczenia swoich zbiorów. Dobrze skonstruowana polisa pozwoli nam spać spokojnie nawet, gdy za oknem szaleje burza czy pada grad. Warto pamiętać, że dużą cześć składki może zrefundować nam kasa państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy uchwaloną przez Sejm, obowiązują nowe zasady określania wysokości dotacji do składki ubezpieczeniowej. W tym roku rolnikom będą przysługiwały dopłaty sięgające nawet do 65% wysokości składki w zależności od zakresu ubezpieczenia i rodzaju upraw.