Wczytywanie...

 

Bez kategoriiUBEZPIECZENIA FIRMOWE - przewodnik - AXONN

21 września 2021

Spis treści

 1. Ubezpieczenie OC firmy i działalności
 2. Ubezpieczenia gwarancyjne i korporacyjne
 3. Ubezpieczenie grupowe
 4. OC Zawodowe

Jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, na pewno wiesz jak ważne jest jego odpowiednie zabezpieczenie przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak kradzież, zniszczenia mechaniczne, ale również naturalne, czyli pożar lub powódź.

Dobre ubezpieczenie firmy może wydawać się skomplikowane, gdyż program ochrony ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. Należą do nich, między innymi: rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wielkość przedsiębiorstwa, a także zasięg terytorialny.

Z AXONN sprawy ubezpieczeniowe staną się jasne i przejrzyste!

→ OC działalności już od 250 zł rocznie
→ wiele firm ubezpieczeniowych w jednym miejscu
→ otrzymasz jeszcze dziś darmową wycenę oferty dla Twojej firmy
→ możesz zawsze liczyć na naszą pomoc w całym procesie jak i również w okresie trwania ubezpieczenia

W zależności od tego, czego potrzebujesz możesz wybrać ubezpieczenie majątku, pracowników, odpowiedzialności cywilnej lub określonych zdarzeń i wiele innych.

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie, z którego łatwo dowiesz się o najpopularniejszych rodzajach ubezpieczeń dla firm.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Skontaktuj się z naszym agentem jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany wyborem ubezpieczenia dla swojej firmy.

 

 

I. Ubezpieczenie OC firmy i działalności

 


 

1. OC Firmy i Działalności:

  • składka już od 17 zł miesięcznie
  • dwadzieścia dodatkowych opcji uwzględniających różne szkody na mieniu wynajmowanym lub leasingowanym
  • sprawdzamy oferty wielu towarzystw by wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy
  • kompleksowe zestawy ubezpieczeń dostosowane do różnych branż i ryzyk
  • obejmuje szkody powstałe także po wykonaniu usługi
  • OC pod przetargi i kontrakty
  • zapewnia ochronę prawną
  • OC za podwykonawców
  • rażące niedbalstwo
  • OC za produkt

2. OC dla branży tele-informatycznej:

  • składka już od 100 zł miesięcznie
  • specjalne zestawy OC dla IT dopasowane do specyfiki branży
  • OC dla firm technologicznych oraz specjalistów od IT (projektantów, twórców, doradców, na umowie o pracę, ale również jak również B2B)

Dodatkowe opcje to na przykład:

  • zabezpieczenie w przypadku utraty dochodu
  • OC za szkody, które wystąpiły po wykonaniu usługi
  • polisa OC za podwykonawców i współpracowników
  • ochrona w przypadku ataków hakerskich czy włamań do systemów firmy

3. OC firmy budowlanej:

  • składka już od 40 zł miesięcznie
  • zapewnia pokrycie strat związanych ze zniszczeniem materiałów i mienia klienta
  • pokrywa szkody wyrządzone z winy firmy, pracowników, podwykonawców
  • szkody wywołane przez pojazdy wolnobieżne, czyli kafary, walce, młoty itp.
  • chroni w trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu
  • specjalne zestawy ubezpieczeń dla firm budowlanych
  • OC za wadliwie wykonaną pracę
  • Dodatkowe warianty rozszerzeń to na przykład:
  • wadliwie wykonane usługi
  • OC za wypadki przy pracy
  • ubezpieczenie NNW

4. Pożar i inne zdarzenia losowe:

  • składka wynosi już od 25 zł miesięcznie
  • pokrycie nowych środków trwałych 10% – suma ubezpieczenia maksymalnie do 1 mln zł
  • wiele dodatkowych opcji – pękanie wskutek mrozu, awarie mechaniczne, kradzież itp.
  • ubezpieczenie od pożarów i innych zdarzeń losowych na wysokie sumy
  • potłuczenie szyby i innych szklanych przedmiotów
  • dewastacja w tym również spowodowana graffiti
  • kradzież z włamaniem
  • katastrofa budowlana

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co obejmuje ubezpieczenie OC firmy i/lub działalności?

Ubezpieczenie OC firmy i ubezpieczenie OC działalności gospodarczej powinno być dostosowane do potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Musi obejmować ryzyka, które mogą wydarzyć się podczas prowadzenia danego biznesu. Na przykład producent powinien zabezpieczyć się przed możliwymi roszczeniami wynikającymi z wadliwości produktu, a właściciel warsztatu samochodowego powinien zaopatrzyć się w polisę chroniącą przed możliwymi szkodami wynikającymi z uszkodzenia własności Klienta. W niektórych branżach, posiadanie ubezpieczenia OC jest niezbędne, by swobodnie wykonywać swoją pracę i mieć zgodę na startowanie w przetargach.

Bezpłatnie przeanalizujemy sytuację każdej firmy i przedsiębiorcy. Po rozmowie z klientem, tworzymy zbiór potencjalnych ryzyk, na które narażona jest firma, a przed którymi lepiej się zabezpieczyć. Znajdujemy najlepszą opcję dostępną na rynku i pomagamy z formalnościami.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy OC?

Ubezpieczenie OC firmy czy działalności gospodarczej w niektórych branżach i zawodach jest obowiązkowe. Muszą posiadać je np. lekarze, księgowi, architekci, projektanci, zarządcy nieruchomości. Ceny podstawowych polis OC nie są wygórowane i są to przeważnie polisy na minimalne wymagane sumy ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC dostępne jest dla wszystkich zawodów i branż. Warto się nad nim zastanowić bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, ponieważ zabezpieczy nas od możliwych roszczeń Klientów, podwykonawców, współpracowników czy przełożonych oraz pokryją koszty potencjalnych szkód wynikłych z błędu popełnionego w pracy. Ceny takich polis są dosyć zróżnicowane, ponieważ są ustalane indywidualnie, w zależności głównie od rodzaju prowadzonego biznesu, wielkości firmy, sumy ubezpieczenia i jego zakresu.

Jakie ubezpieczenie wybrać dla swojej firmy?

Jeśli nie jesteś pewny, jakie ubezpieczenie wybrać dla firmy lub swojej działalności, skontaktuj się bezpośrednio z naszym agentem. Nasi specjaliści przeanalizują dokładnie potrzeby firmy oraz potencjalne ryzyka, na które może narażony być Twój biznes i zaproponują indywidualnie skrojoną ofertę.

 

 

II. Ubezpieczenia gwarancyjne i korporacyjne

 


 

Ubezpieczenie gwarancyjne to znak wiarygodności Twojej marki. Potwierdza, że możesz zrealizować inwestycje na czas oraz oferujesz wysoki poziom usług. Ubezpieczenie gwarancyjne jest coraz częściej wymagane od inwestorów i zleceniodawców.

Jeśli natomiast jesteś właścicielem firmy, prezesem lub członkiem zarządu czy kierujesz zespołem i podejmujesz ważne decyzje, to powinieneś wiedzieć, że konsekwencje Twoich działań lub pracowników, mogą spoczywać właśnie na Tobie, nawet już po zakończeniu pracy. Ubezpieczenie OC członków zarządu i kierownictwa zabezpiecza przed skutkami błędnych decyzji i roszczeniami osób trzecich. Ubezpieczenie może również pokryć szkody spowodowane na przykład atakiem hakerskim, utratą lub wyciekiem danych.

1. Ubezpieczenie gwarancyjne:

  • ubezpieczenie gwarancyjne znacznie zwiększa wiarygodność Twojej marki i potwierdza o jej jakości
  • od 1% wartości gwarancji
  • ubezpieczenie to potwierdza, że Twoja firma jest w stanie zrealizować daną inwestycje, czyli że posiada odpowiednie środki finansowe i niezbędne zasoby
  • już od 1% wartości gwarancji

Istnieje wiele rodzajów gwarancji i są to na przykład:

  • Właściwego Usunięcia Wad i Usterek
  • Należytego Wykonania Umowy
  • Należytego Wykonania Usługi
  • Przetargowe (Wadialne)
  • Zwrotu Zaliczki
  • Pod Kontrakt

2. D&O – ubezpieczenie OC władz spółki, kierownictwa czy członków zarządu:

  • zabezpiecza odpowiedzialność kierownictwa za szkody wynikłe z zarządzania
  • zapewnia zwrot kosztów odszkodowania z tytułu odpowiedzialności spółki za bezprawne czyny pracodawcy oraz odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
  • zapewnia zwrot kosztów postępowań prawnych i odszkodowań z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wynikłe z zarządzania
  • suma ubezpieczenia do 50 mln zł (dla spółek będących na rynku dłużej niż 2 lata i do 10 mln zł dla spółek młodszych)
  • działa w przypadku utraty danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu
  • obejmuje odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
  • może pokrywać koszty obrony spółki

3. Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych:

  • pokrywa koszty kar administracyjnych i obrony (na przykład dochodzeń prowadzonych przez PUODO)
  • pokrywa koszty zarządzania kryzysowego na przykład po włamaniu do systemu informatycznego firmy
  • to OC i koszty obrony w przypadku postępowań cywilnych z tytułu naruszeń prywatności
  • obejmuje koszty i wymuszone płatności związane z atakiem hakerskim
  • pokrywa koszty odtworzenia utraconych danych
  • suma ubezpieczenia do 5 mln zł

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy polisy dla członków zarządu są obowiązkowe?

Są dobrowolne, lecz wyposażanie w takie ubezpieczenia staje się obecnie standardem na rynku, zwłaszcza pośród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Polisa D&O ubezpiecza zarząd i wszystkich pracowników w firmie, którzy samodzielnie podejmują decyzje, przed możliwymi roszczeniami finansowymi i skutkami prawnymi. Polisa D&O jest ważna również wtedy, gdy osoba pełniąca dane stanowisko odejdzie z pracy lub zmieni swoje stanowisko w firmie.

Polisa od ryzyk cybernetycznych (CYBER) co to jest?

Często zwana jest potocznie polisą od RODO, jednak jej zakres jest znacznie szerszy. Polisy te mają za zadanie zabezpieczyć ryzyka, na przykład związane z utratą lub wyciekiem danych elektronicznych, ale też tych przechowywanych tradycyjnie. Ubezpieczenie CYBER pokryje i sfinansuje koszty strat spowodowanych przez ataki hakerskie. Straty te głównie dotyczą konieczności odtworzenia danych, ewentualnych postępowań sądowych, czy nawet kwestii związanych z wizerunkiem firmy.

Ubezpieczenie gwarancyjne, co ono daje?

To przede wszystkim poświadczenie od niezależnego podmiotu, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego, tego, że firma, która bierze udział w przetargu lub projekcie jest sprawdzona – innymi słowy ma niezbędne zasoby, również finansowe, by wykonać dane przedsięwzięcie na czas oraz zachowując przy tym wysokie standardy. Dla inwestorów to gwarancja, że realizacją jego inwestycji zajmą się prawdziwi fachowcy.  Otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowej wiąże się jednak z wieloma wymogami i są to na przykład, brak opóźnień i terminowość. realizacji, finalizacja inwestycji czy też wysoka jakość pracy. Oznacza to, że tego typu ubezpieczenie otrzymują tylko najlepsi.

Jakie są rodzaje Ubezpieczeń Gwarancyjnych?

Są to między innymi:

  • gwarancje wadialne – zapewnienie, że firma posiada zasoby finansowe niezbędne do realizacji inwestycji.
  • gwarancje kontraktowe – czyli powszechne zabezpieczenie realizacji umów.
  • gwarancje należytego wykonania usługi lub prawidłowego usunięcia wad i usterek – zabezpieczają jakości realizacji inwestycji.
  • gwarancja zwrotu zaliczki – udzielona na wniosek przedsiębiorcy, jest zobowiązaniem do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w sytuacji, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

 

 

III. Ubezpieczenie grupowe

 


 

Pozwala zadbać o swoich pracowników i siebie oraz zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Oferujemy między innymi ubezpieczenia na życie, zdrowotne czy szpitalne. Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi i specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy najlepsze oferty.

1. Grupowe Ubezpieczenia Na Życie – już od 30 zł miesięcznie! obejmuje:

  • śmierć naturalną lub w wyniku wypadku do 500 tys. zł
  • do dwudziestu konsultacji medycznych u specjalistów i badań laboratoryjnych (w tym tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny)
  • śmierć bliskich (rodziców, teściów, dziecka, małżonka) do 20 tys. zł, a wskutek nieszczęśliwego wypadku do 50 tyś. Zł
  • dodatkowe opcje (na przykład pakiety medyczne dla firm lub indywidualne – ubezpieczenie od utraty dochodu)
  • doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu (za 1% uszczerbku – 700 zł, a w wyniku wypadku do 900 zł)
  • poważne zachorowania (nowotwór, zawał, udar, i tym podobne do 50 tys. zł)
  • wystąpienie niezdolności do pracy po wypadku lub chorobie do 100 tys. zł
  • ubezpieczenie lekowe 500 zł (dostarczenie leków do Twojego domu)
  • bonus z okazji urodzenia dziecka do 2,5 tys. zł
  • wizyty lekarskie i pielęgniarskie do 1 tys.
  • leczenie szpitalne do 500 zł/dzień
  • bez limitowy transport medyczny
  • zabiegi i operacje do 10 tyś. Zł

2. Oferta przygotowana specjalnie dla Ciebie:

  • już od 30 zł miesięcznie
  • zidentyfikujemy potrzeby pracowników i całej firmy
  • oferta będzie „uszyta na miarę” specjalnie dla Twojego biznesu
  • zawarcie polisy może być przeprowadzone całkowicie zdalnie
  • przygotujemy oferty od najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych
  • możesz liczyć na nasze wsparcie w obsłudze polisy przez cały czas jej trwania!

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie ubezpieczenie grupowe najlepiej wybrać?

Najczęściej wybierane są ubezpieczenia pracowników na życie lub pakiety medyczne dla firm. Jednak w zależności od potrzeb zespołu, szefowie działów kard czy właściciele firm podczas rozmowy z naszym specjalistą, dokonują wspólnie wyboru najodpowiedniejszego ubezpieczenia. Coraz popularniejsze stają się ubezpieczenie grupowe, które łączą klasyczną polisę na życie i nowoczesny pakiet medyczny oraz zawierające wiele dodatkowych rozszerzeń. Pakiety „szyte na miarę” wcale nie muszą okazać się droższe. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej tego, jak wybrać ubezpieczenie grupowe, zapraszamy do kontaktu z naszym agentem. Ubezpieczenie na życie i pakiet medyczny można posiadać również indywidualnie.

Co daje ubezpieczenie od utraty pracy?

Indywidualne osoby lub firmy często decydują się na ubezpieczenie od utraty dochodu. Mając taką polisę możemy liczyć na to, że jeśli w wyniku choroby lub wypadku nie będziemy mogli czynnie pracować w swoim zawodzie, to otrzymamy regularną wypłatę pensji (nawet do 65%) od firmy ubezpieczeniowej przez okres do 5 lat. Ponadto możesz otrzymać jednorazowe wypłaty odszkodowań, na przykład za trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym również inwalidztwo. Ubezpieczenie to może być indywidualnie dostosowane do potrzeb danych specjalności, od lekarzy po pracowników branży IT.

 

 

IV. OC Zawodowe

 


 

Jesteś inżynierem budowlanym, lekarzem, prawnikiem, księgowym, zarządcą nieruchomości architektem lub innym specjalistą podejmującym ważne decyzje?
To oznacza, że powinieneś zaopatrzyć się w OC zawodowe!

1. Ubezpieczenie – OC Zawodowe:

  • od 27 zł za miesiąc!
  • pakiety dopasowane do branży i specjalizacji
  • OC dla pośredników nieruchomości (suma gwarancyjna 25 000 zł od 27 zł za miesiąc)
  • OC dla zarządców nieruchomościami (suma gwarancyjna od 50 000 EUR, a składka już 53 zł miesięcznie)
  • OC dla rzeczoznawców majątkowych (suma gwarancyjna od 25 000 EUR, a składka już od 39 zł miesięcznie)
  • OC dla adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, organizatorów imprez masowych i wielu innych

2. OC Notariusza i Księgowego:

  • minimalna wymagana suma ubezpieczenia wynosi 10 000 EUR
  • opcja rozszerzenia o wszystkie rodzaje księgowości
  • odpowiedzialność za płace i kadry
  • odpowiedzialność karno-skarbowa
  • opcjonalne ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych (ochrona danych i dokumentów)

3. OC dla inżyniera budowy, projektanta i architekta:

  • składka już od 13 zł miesięcznie
  • minimalna wymagana suma ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR
  • opcja rozszerzenia o dodatkową opcję chroniącą przed utratą dochodu
  • opcja rozszerzenia OC działalności o ponad 20 działalności, w tym:
  • roboty montażowo-budowlane
  • OC z tytułu czystych strat finansowych
  • OC za wadliwie wykonane prace
  • OC podwykonawców
  • OC pracodawcy

4. OC dla lekarzy i pracowników branży medycznej:

  • dostępne rozszerzenia o dodatkowe choroby, na przykład HIV, WZW B lub C i inne
  • składka już od 13 zł miesięcznie oraz możliwość rozłożenia składki na raty
  • minimalna wymagana suma ubezpieczenia dla lekarzy to 350 000 EUR
  • dodatkowe opcje chroniące przed utratą dochodu
  • obejmuje wszystkie specjalizacje
  • polisy z kilkoma specjalizacjami

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy ubezpieczenie OC Zawodowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), obowiązkowo muszą posiadać przedstawiciele kilkunastu profesji (lekarze, dysponenci jednostek ratownictwa medycznego, księgowi, notariusze radcy prawni, inżynierowie budownictwa, architekci, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, biegli rewidenci, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi). Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz lub jaką firmę czy działalność prowadzisz, to warto ubezpieczyć się przed możliwymi szkodami lub błędami wynikającymi z prowadzenia działalności i wykonywanej pracy. Jeśli w pracy podejmujesz ważne decyzje, a Twój błąd może kosztować majątek, zdrowie, a nawet życie Twojego klienta, to warto zabezpieczyć się przed możliwymi kosztami wynikającymi z roszczeń w przypadku błędów lub zaniedbań.

Przed czym chroni OC Zawodowe?

Zabezpiecza ono przede wszystkim przed negatywnymi konsekwencjami decyzji lub działań podejmowanych w pracy, czy w wyniku prowadzonej działalności. Zakres ubezpieczenia zależy od ryzyk, które obejmuje polisa i dobierany jest pod konkretną branżę. Ubezpieczenie OC zawodowe może pokryć na przykład koszty zadośćuczynienia lub odszkodowania, procesów sądowych, czy też błędów popełnionych podczas pracy. Ubezpieczenie OC mogą wykupić także firmy jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.