Wczytywanie...

 

Bez kategoriiDodatkowe ubezpieczenie emerytalne – dlaczego warto z niego korzystać? - AXONN

15 września 2023

Spis treści

  1. Z jakiego ubezpieczenia przysługuje emerytura?
  2. Czy ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe?
  3. Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – kiedy warto z niego skorzystać?
  4. Ile wynosi ubezpieczenie emerytalne: porównanie standardowego i dodatkowego ubezpieczenia
  5. Jak wybrać najlepsze dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?

W czasach, kiedy standardowe świadczenia emerytalne mogą niestety nie zapewnić komfortu życia, na jakie zasłużyliśmy, warto zastanowić się nad innymi formami zabezpieczenia przyszłości. Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne to opcja, której warto przyjrzeć się bliżej. Dlaczego warto z niego skorzystać? W tym artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z dodatkowego ubezpieczenia oraz wyjaśnimy, jakie są jego podstawowe założenia.

Z jakiego ubezpieczenia przysługuje emerytura?

W Polsce system emerytalny składa się z dwóch głównych filarów. Pierwszy filar to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do którego pracownik i pracodawca odprowadzają składki emerytalne. ZUS gwarantuje wypłatę emerytury na zasadach określonych przez prawo, które uwzględnia takie czynniki jak staż pracy, wysokość zarobków czy płeć ubezpieczonego.

Drugi filar stanowią otwarte fundusze emerytalne (OFE), do których trafia część składek emerytalnych. Są one zarządzane przez prywatne instytucje, które inwestują zgromadzone środki, z myślą o zwiększeniu ich wartości.

Oprócz tych dwóch filarów istnieje również możliwość dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego. To trzeci filar systemu emerytalnego, który pozwala na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, stanowiących uzupełnienie świadczeń z pierwszych dwóch filarów.

Czy ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie emerytalne w Polsce jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Każdy pracujący obywatel jest zobligowany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, które obejmuje m.in. ubezpieczenie emerytalne. Składki te trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub do otwartych funduszy emerytalnych. To z nich w przyszłości finansowana jest emerytura.

Jednak mówiąc o ubezpieczeniu emerytalnym, trzeba rozróżnić obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne od dodatkowego. To drugie jest całkowicie dobrowolne i stanowi formę dodatkowego zabezpieczenia na starość. Jego celem jest uzupełnienie środków, które otrzymamy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia, by zapewnić sobie komfortowy byt po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne – kiedy warto z niego skorzystać?

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne to forma dobrowolnej oszczędności na przyszłość. Jego zasada działania opiera się na systematycznym odprowadzaniu składek, które są inwestowane przez instytucje finansowe, takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, z myślą o generowaniu zysków. Te środki stanowią w przyszłości dodatek do standardowej emerytury. W przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego poziom składek, ich częstotliwość oraz forma inwestycji zależy od decyzji ubezpieczonego.

Warto z niego skorzystać, gdy przewidujemy, że świadczenia z ZUS lub innej instytucji emerytalnej nie będą wystarczające do utrzymania dotychczasowego standardu życia. Jest to także doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami emerytalnymi. Dodatkowe składki emerytalne to również forma zabezpieczenia dla najbliższych – w razie śmierci ubezpieczonego zgromadzone środki mogą zostać przekazane spadkobiercom.

Ile wynosi ubezpieczenie emerytalne: porównanie standardowego i dodatkowego ubezpieczenia

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne jest zróżnicowana i zależy od kilku czynników. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego składka wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru (zazwyczaj wynagrodzenia), z czego 9,76% pokrywa pracodawca, a 9,76% pracownik. Składki te trafiają do ZUS oraz do otwartych funduszy emerytalnych.

W przypadku dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego wysokość składek jest elastyczna i zależy od indywidualnych decyzji ubezpieczonego. Wysokość regularnie odprowadzanej składki to zwykle kwestia umowy między ubezpieczonym, a towarzystwem ubezpieczeniowym, a kwota ta może być modyfikowana w zależności od możliwości i potrzeb osoby ubezpieczonej.

W obu przypadkach składki są inwestowane z myślą o przyszłej emeryturze. Różnica polega na tym, że obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne gwarantuje pewien minimalny poziom świadczeń, podczas gdy wysokość świadczeń z dodatkowego ubezpieczenia zależy od efektywności inwestycji oraz ilości i regularności wpłaconych składek.

Jak wybrać najlepsze dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?

Wybór najlepszego dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego zależy od wielu czynników. Przede wszystkim warto zdefiniować swoje cele finansowe i oczekiwania dotyczące przyszłej emerytury.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jakie są oferty różnych instytucji. Przy wyborze ważne jest zwrócenie uwagi na takie aspekty jak wysokość oczekiwanej stopy zwrotu, koszty zarządzania funduszem, elastyczność wpłat i dostępność środków. Do dwóch popularnych dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych należy Warta Bezpieczna Przyszłość oraz PZU Pogodna Jesień.

Zastanów się także nad swoją tolerancją na ryzyko. Niektóre formy dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego mogą oferować wyższe potencjalne zyski, ale wiążą się również z większym ryzykiem.

W AXONN możesz liczyć na profesjonalne doradztwo – nasi specjaliści chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Pamiętaj, że decyzja o wyborze dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego to inwestycja w Twoją przyszłość, dlatego warto podjąć ją świadomie i przemyślanie.